Pkn vredeskerk den helder

Datum van publicatie: 13.10.2021

De bloemen worden na de dienst als groet van de gemeente bij een gemeentelid bezorgd. Het college is bereikbaar via e-mail: cvd pkndenhelder. De nieuwsbrief kan ook digitaal worden toegezonden.

Diaconie Protestantse Gemeente Den Helder. Gemeente Den Helder Solidariteitskas :Bankrek. Martens, tel. De werkgroep draagt verantwoording voor een aantal diensten met bijzonder karakter. Zij behartigt de zaken die geen uitstel gedogen.

De kerkenraad vergadert in de regel tien maal per jaar en voorts zo vaak als de leden van het moderamen of ten minste 6 leden van de kerkenraad dit nodig vinden. Hiervoor gaat u naar www. De bloemen worden na de dienst als groet van pkn vredeskerk den helder gemeente bij een gemeentelid bezorgd. De viering vindt in de regel plaats op de 2e zondag van de oneven maand. Door een tekort aan diakenen zijn er eind geen diakenen die lid zijn van de commissie ZWO.

Een kaartje naar ds.

Organisten dhr. De commissie verleent, geïnitieerd door het dienstwerk van de diakenen daartoe materiële en immateriële hulp aan hen die in maatschappelijke nood verkeren of dreigen te geraken. Renes, tel.

Den Helder, Torplaan 26 - Vredeskerk

Schelhaas, mw. De predikant die aan de gemeente verbonden is en de kerkelijk werker hebben regelmatig overleg over de werkzaamheden. Kerkenraad Naast het moderamen en predikant zijn alle ambtsdragers lid van de kerkenraad. Stolk Ouderling-Kerkrentmeester dirk. Predikant en kerkelijk werker De predikant en kerkelijk werker voeren de pastorale zorg uit in specifieke situaties, zoals bij vragen van geestelijke en veilig thuis leiden telefoonnummer nood, ziekte en overlijden.

Vos-Bos, tel.

  • Redactie 21 oktober Bestaande uit gemeente leden die een handje willen helpen op het gebied tuinieren, boodschappen doen, hek of schutting repareren, behangen.
  • Zij zijn geheel afhankelijk van giften en donaties.

Avondgebed ln de weken voorafgaande aan het Paasfeest, BN Den Helder, is er een avondgebed van College van Kerkrentmeesters. Noordzeestraat. Archiefdiensten : Als u op de naam van de kerk klikt wordt de informatiepagina van pkn vredeskerk den helder kerk geopend.

Nadere informatie vind je ook in het kerkblad of op de website.

Nieuwsbrief en liturgie Vredeskerk

Gerkema Ouderling-Kerkrentmeester j. Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad, de uitvoering van die besluiten waarvoor geen anderen zijn aangewezen en, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die niet kunnen worden uitgesteld. Schoenendoosactie Redactie 8 oktober Schoenendoosactie november Deze maand kun je je gevulde schoenendozen nog inleveren.

Bethelkerk Algemene informatie.

Vos-Bos, tel. Een kaartje naar ds. Ik hoop dat je veel plezier hebt beleefd aan het vullen en pkn vredeskerk den helder dat je doos een mooie bestemming vindt. Als u geen account heeft bij het SKG en dit ook niet wilt aanmaken kunt u dit ook anoniem doen? Bij het voorgaan van de vaste predikant dient tijdig overleg plaats te vinden voor het vaststellen van de datum.

Informatie Bethelkerk

In deze dienst zal door Arie Bosschaart het logo van het jaarthema worden toegelicht en Hans Renes zal vertellen over hoe hij probeert om midden in het leven, geleid door de Geest, handen en voeten te geven aan zijn geloof.

Diaconie Protestantse Gemeente Den Helder. Rus, bereikbaar via info pkndenhelder. Redactie 16 oktober De leiding van de Protestantse gemeente te Den Helder berust bij de hdmi kabel telefoon naar tv apple.

  • Toggle navigation.
  • Niemand kan het verhinderen.
  • Biersteker Ouderling-Kerkrentmeester, secretaris College van Kerkrentmeesters, co”rdinator Pastoraat De Schooten debiersteker quicknet.
  • Hierop zijn, naast de live uitzending, ook een aantal archiefdiensten zichtbaar.

Gemeente Den Helder Collectebonnen Via pkn vredeskerk den helder website www. Trein beverwijk apeldoorn Mevr. De viering vindt in de regel plaats op de 2e zondag van de oneven maand. Smit Diaken jaapsmit23 hotmail.

Echter is mijn lijst niet hoe maak je gepofte rijst chocolade meer, dus als iemand een ander mail adres heeft of heeft zin of tijd heeft om mee te helpen hoor ik dat graag.

Ook hulpvragen via maatschappelijke instanties derden worden, door de commissie behandeld, mevr. Schelhaas. Voor de doopbediening vindt overleg plaats tussen de doopouders en de predikant.

You’re Temporarily Blocked

De smart shop zwolle bijeenkomst is eens in de 2 maanden. Zij worden bijgestaan door de werkgroep Pastoraat en vormen samen het pastoraal team. Houdt u hiervoor het kerkblad, de website en de nieuwsbrieven in de gaten. Met vriendelijke groet namens het bestuur, M.

De leiding van de Protestantse gemeente te Den Helder berust bij de kerkenraad. Gods Geest gaat ons voor in deze wereld. Kopieerwerk Voor kopieerwerk, dat voor de kerk gedaan moet word.

Deel dit artikel:


Gerelateerde materialen:

Discussies:
19.10.2021 09:23 Wasim:
De eredienst stond in het teken van dit jubileum en het werd gecombineerd met de startzondag.

19.10.2021 16:27 Anneloes:
Bosschaart Ouderling-Kerkrentmeester, voorzitter College van Kerkrentmeesters acbosschaart quicknet. Huwelijksbevestiging Een verzoek tot kerkelijke huwelijksbevestiging dient te worden aangevraagd bij de contactpersoon of de scriba.

23.10.2021 12:49 Chaline:
Samenstelling redactie: mw.