The Ecologist: “Ethical jewellery: what to ask and what to buy”

Onder andere Greg Valerio en Gemma Cartwright (beiden aanwezig tijdens de academische week) komen aan het woord in "The Ecologist". In een artikel dat de Britse consument informeert hoe en waar ze juwelen kunnen aankopen zonder te moeten twijfelen over de duurzaamheid.

Uit dit artikel (Engelstalig) blijkt dat er op dit moment op de Britse markt meer mogelijkheden zijn om duurzame juwelen aan te schaffen dan hier bij ons.

De verslagen van de activiteiten in de academische week waarbij Greg Valerio en Gemma Cartwright aanwezig waren kan u hier nog eens nalezen: